Reportatge sobre la Dislèxia

Us fem arribar un reportatge molt interessant, emès recentment, sobre la dislèxia a les aules.

‘Las letras y yo. Un cuento sobre la dislexia’

Us presentem un llibre, ‘Las letras y yo. Un cuento sobre la dislexia’, destinat als nens amb dislèxia, pares i educadors ( professors i personal especialitzat ), i explica una historia de sentiments al voltant de la dislèxia. El llibre és en format electrònic i inclou un àudio per facilitat la lectura dels mes petits.

https://itunes.apple.com/es/book/las-letras-y-yo-cuento-sobre/id569417508

La dislèxia.

La DISLÈXIA és el trastorn per excel·lència del llenguatge escrit. Bàsicament, les persones dislèxiques tenen una lectura i una escriptura pobres.

La lectura de les paraules la fan síl·laba a síl·laba o so a so. Poden ometre, substituir i invertir lletres a l’hora de llegir. No veuen la paraula a primer cop d’ull, i per tant, l’han de desxifrar.

Quan escriuen, tenen dificultat amb la cal·ligrafia ( disgràfia ) o comente faltes ortogràfiques.

Al CRID, hem preparat un parell de documents sobre la dislèxia, un més dedicat a nens petits, fins els 6 anys, i l’altre dedicat a nens de secundaria.

Document Infants
Document Secundaria