Guia sobre les Altes Capacitats

Ja fa unes setmanes vam incorporar una entrada sobre les altes capacitats. Ahir vam saber que la Generalitat ha presentat una Guia sobre les Altes Capacitats enfocat a mestres i professor. Ens sembla un tema molt interessant així que us adjuntem la guia i un petit resum del que hi trobareu a dins, tret de la web www.gencat.cat.

La guia recull un conjunt de materials per al professorat per a detectar els alumnes talentosos i proposar programes per treballar dins l’aula

El Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb associacions i fundacions d’altes capacitats de Catalunya, ha elaborat una guia de detecció i actuació per a l’alumnat amb altes capacitats. Un material adreçat al professorat de primària i secundària per tal de facilitar la tasca de detecció de l’alumnat talentós i d’actuació dins l’aula.

Els alumnes superdotats o talentosos suposen entre el 4% i el 6% de la població escolar. Són un grup heterogeni que comparteix trets comuns i precisen d’una detecció per tal de poder atendre posteriorment les seves necessitats.

Les altes capacitats contemplen la superdotació i el talent. El primer cas fa referència a l’alumnat amb un nivell elevat de raonament lògic i creativitat en tots els recursos intel·lectuals. L’alumnat amb talent -ja pot ser simple o complex- té una elevada aptitud en un o més àmbits, però en canvi en la resta pot presentar nivells discrets o fins i tot deficitaris. No s’inclou com a alta capacitat la precocitat, que no és un fenomen intel·lectual, sinó evolutiu, i que suposa un ritme de desenvolupament més ràpid però no l’assoliment de nivells de desenvolupament superiors.

Guia Altes Capacitats Gencat

Anuncis