Reeducació

La reeducació és una intervenció individualitzada i específica dirigida a millorar el rendiment acadèmic i la relació amb l’escola, és a dir, l’actitud i motivació davant les diferents tasques com la millora en l’adaptació i l’autoestima acadèmica.

La reeducació va dirigida a aquells nens/es i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’hàbits d’estudi. Els aspectes a treballar són:
– Lectoescriptura
– Atenció i concentració
– Memòria
– Tècniques d’estudi
– Organització i planificació

Anuncis